Taisyklės


Glaustojo minifestivalio MĖNUO JUODARAGIS XXI¾
BILIETŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS 
IR NUOSTATOS 

Patvirtinta MJR Tarybos 2021 07 05

Glaustojo festivalio MĖNUO JUODARAGIS XXI¾ lankytojų skaičius yra ribotas – 1500 bilietų.
Renginys organizuojamas atsižvelgiant į Lietuvos Vyriausybės oficialiai skelbiamas pandemines sąlygas, kurios galios renginio metu (2021 m. rugpjūčio 20-22 d.).

MĖNUO JUODARAGIS 2021 BILIETAI

 

1.1. MĖNUO JUODARAGIS XXI¾ (toliau – MJR 2021) bilietas ir E-bilietas (toliau – bilietai) suteikia teisę į visus renginius 2021 m. rugpjūčio 20-22 dienomis Grybų dvare, Sarių sen., Švenčionių raj.

1.2. Lankytojai MJR 2021 bilietus gali įsigyti tiek fizinius (spausdintus), tiek elektroninius (E-bilietus) – jų galiojimas yra vienodas.

1.3. MJR 2021 bilietų kaina yra kintanti, priklausomai nuo įsigijimo laiko ir pandeminių ribojimų. Bilieto kainą sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokestis ir aptarnavimo išlaidos.

1.4. Kiekvienas MJR 2021 bilietas turi unikalų QR kodą, kuris turi likti nepažeistas ir nuskaitomas. Bilietas nuskaitomas/žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui (Šeimos bilietas – vienai šeimai). Pastebėjus piktnaudžiavimą, nesąžiningi asmenys privalo palikti renginį be galimybės sugrįžti.

1.5. Įsigytas MJR 2021 bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu ir negrąžinamas. Įsigyti bilietai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu renginys neįvyksta, perkeliamas, arba atšaukiamas – pagal organizatoriaus numatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.6. Įsigytus MJR bilietus draudžiama perleisti kitiems asmenims su tikslu pasipelnyti – t. y. MJR bilietas negali būti parduotas didesne kaina, nei sumokėta jį įsigyjant iš rengėjų. Nustačius nesąžiningo perpardavimo atvejį, bilietas skelbiamas negaliojančiu.

1.7. Įsigydami MJR 2021 bilietus asmenys sutinka suteikti savo kontaktinę informaciją (elektroninio pašto adresą ir telefono numerį), kad rengėjai galėtų susiekti ir pranešti svarbiausią renginio informaciją ar nenumatytus pasikeitimus. Rengėjai užtikrina šių duomenų saugumą.

1.8. Įsigytą MJR 2021 bilietą, kartu su renginyje gauta kontroline apyranke, jo turėtojas turi saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys, negalintys pateikti paties bilieto ir nepažeistos apyrankės, privalo nedelsiant palikti renginio teritoriją.

COVID-19 SAUGUMAS

 

2.1. MJR 2021 bilietų naudojimą ir lankymąsį renginyje sąlygoja tuo metu galiojantys oficialūs Lietuvos Vyriausybės nustatyti epidemiologinio saugumo reikalavimai. COVID-19 saugumo reikalavimai gali būti pakeisti arba atšaukti, priklausomai nuo būsimų Vyriausybės sprendimų renginio laikotarpiui.

2.2. Šios bilietų naudojimo ir MJR renginio lankymo taisyklės gali būti pakeistos dėl nenumatytų ir Lietuvos Vyriausybės paskelbtų pandeminio saugumo sąlygų. Rengėjai įsipareigoja apie tokius pokyčius nedelsiant pranešti viešojoje renginio komunikacijoje ir MJR 2021 bilietus įsigijusiųjų asmenų suteiktais kontaktais.

2.3. Renginio metu lankytojai turi laikytis kitų įprastų pandeminio saugumo bei higienos reikalavimų: nuolat plauti ir dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, dėvėti apsauginę kaukę, paisyti kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

E-BILIETŲ NAUDOJIMAS

 

3.1. MJR 2021 E-bilieto turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant A4 balto popieriaus lapo ir pateikti atvykęs į renginį. Prie renginio įėjimo E-bilietas bus nuskaitomas ir jo turėtojui(-ams) užsegama unikali apyrankė, kuri kartu su bilietu tampa lankytojo leidimu visam renginio laikui.

3.2. E-bilietus taip pat galima pateikti telefonu ar kitu mobiliu įrenginiu. Tokiu atveju pirkėjui būtina savo telefone/įrenginyje išsaugoti originalų bilieto PDF failą. Už deramą E-bilieto atvaizdavimą ir prieinamumą tikrinimui bei telefono/įrenginio veikimą atsakingas bilieto turėtojas.

3.3. E-bilietą griežtai draudžiama kopijuoti. Bilieto (ir kodo) atvaizdai neturi būti viešinami. Tik E-bilieto turėtojas yra atsakingas už tai, kad juo nepasinaudotų kiti asmenys. E-bilieto dublikato ar bandymo pakartotinai panaudoti atveju, jis tampa negaliojantis.

3.4. E-bilietas galioja (priimamas) tik tuo atveju, jeigu pateikiamas jis pats, t. y. jis negali būti pakeistas pateikiant apmokėjimo duomenis, kitus pirkimo įrodymus ar pasakojimus.

FIZINIŲ BILIETŲ NAUDOJIMAS

 

4.1. Fiziniai MJR 2021 bilietai pilnai atitinka elektroninius, jų galiojimas yra vienodas. Įsigydamas fizinius bilietus asmuo turi pateikti savo kontaktinius duomenis, už šių duomenų patikimumą atsakingas yra pirkėjas.

4.2. Spausdintus (fizinius) MJR 2021 bilietus galima įsigyti parduotuvėje “Ragainė” Vilniuje (Skapo g. 3). Rengėjai pasilieka teisę taikyti aptarnavimo mokesčio dalies nuolaidas, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto bilietų apmokėjimo būdo ar kitų aptarnavimo aplinkybių.

ŠEIMOS BILIETAI

 

5.1. MJR Šeimos bilietas skirtas paskatinti tas jaunas šeimas, kurios pasiryžusios į festivalį atvykti kartu su savo mažamečiais vaikais. Šeimos bilietu gali pasinaudoti viena šeima – abu tėvai, atvykę kartu su vienu arba keliais savo vaikais iki 12 (dvylikos) metų amžiaus (imtinai).

5.2. MJR Šeimos bilietas neapima kitų galimų šeimos ryšių ar pavidalų, taip pat nepretenduoja į bendratinį šeimos sąvokos apibrėžimą.

5.3. Kartu su Šeimos bilietu būtina pateikti tėvystę rodančius dokumentus – vaikų gimimo liudijimus (arba jų kopijas), arba globos dokumentus, bei abiejų tėvų (globėjų) asmens dokumentus.

5.4. Pateikiant Šeimos bilietą prie renginio įėjimo turi dalyvauti visi šeimos nariai kartu. Jeigu pateikiant bilietą neatvykęs vienas iš tėvų, sumokėta už bilietą suma nekeičiama, neskaidoma ir dalinai negrąžinama.

5.5. Jeigu tėvystės (ar globos) dokumentai nepateikiami, arba dėl susiklosčiusių aplinkybių tėvai atvyksta į renginį be vaikų, Šeimos bilieto suteikta nuolaida tampa negaliojanti – tuomet taikoma priemoka, prilyginanti sumą įprastai dviejų asmenų bilietų kainai.

5.6. Viso renginio metu tėvai yra pilnai atsakingi už savo vaikus, privalo juos dėmesingai prižiūrėti.

NUOLAIDOS

 

6.1. Vaikams iki 9 m. (imtinai) įėjimas į MJR 2021 yra nemokamas.

6.2. Atskiri MJR 2021 bilietai su nuolaidomis skirti įvairioms amžiaus ir socialinėms žmonių grupėms. Šie bilietai galioja visas festivalio renginių dienas, jų kaina nepriklauso nuo asmens buvimo renginyje laiko. Įsigyjant bilietus bei pateikiant juos patikrai būtini nuolaidas pagrindžiantys ir galiojantys asmens dokumentai:

a. Jaunuomenei (nuo 10 iki 14 metų imtinai) – pateikiamas amžių rodantis asmens dokumentas. Įsigyjant bilietus ir festivalio metu jaunuolius turi lydėti suaugę asmenys. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.

b. Senoliams – pateikiamas pensininko pažymėjimas. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.

c. Neįgaliesiems – pateikiamas neįgalumo pažymėjimas. Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.

d. Vietos gyventojams – rengėjai pasilieka teisę išplatinti tam tikrą kiekį specialios kainos bilietų, skirtų nuolatiniams Švenčionių rajono ar apylinkės gyventojams. Šių bilietų kaina ir įsigijimo sąlygos skelbiamos atskirai vietos bendruomenėje.

6.3. Speciali MJR bilieto kaina taikoma užsiregistravusiems Dviračių ir pėsčiųjų žygių dalyviams.

6.4. 2021 metais tradicinės nuolaidos nuolatiniams lankytojams, nešiojantiems praėjusių MJR festivalių apyrankes, netaikomos.

BENDROSIOS MĖNESIO JUODARAGIO TAISYKLĖS ir NUOSTATOS

 

1. Įsigydamas MJR 2021 bilietą kiekvienas jo turėtojas įsipareigoja laikytis bendrųjų festivalio Mėnuo Juodaragis nuostatų, bei lankymosi viešuose renginiuose taisyklių, vadovautis sąmoningumu ir gera valia.

2. Į renginio teritoriją DRAUDŽIAMA įsinešti bet kokius alkoholinius gėrimus, kvaišalus, taip pat ginklus ar kitus pavojų aplinkiniams keliančius daiktus. Akivaizdžiai girti, apkvaitę, piktavaliai ir agresyvūs asmenys yra nepageidaujami ir privalo palikti renginio teritoriją.

3. Jaunuolius iki 16 metų (imtinai) renginyje turi lydėti suaugę asmenys.

4. MJR renginiuose negalima jokia politinė propaganda, agitacija, simbolių ir atributikos demonstravimas, ar komercinė reklama, nebent tai būtų suderinta su rengėjais atskiru abipusiai patvirtintu susitarimu.

5. Renginys vyksta gamtiškai jautrioje vietoje, kiekvienas lankytojas privalo būti apdairus ir atsakingas – nežaloti augalų, neteršti aplinkos, nepalikti numestos nė vienos šiukšlės, net mažiausios! Išvykdami pasiimkite viską, ką atsivežėte. Mylėkime Gamtą ir gerbkime vieni kitus!

6. MJR festivalyje leidžiama turėti augintinius (šunis), tačiau tik su sąlyga, kad šeimininkai juos prižiūri labai griežtai ir atsakingai visą renginio laiką. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams. Šunys negali būti palaidi, privalo turėti antsnukius, neleistinas jų maudymas bendrose maudyklose. Savininkai privalo pilnai surinkti visas gyvūnų paliekamas pasekmes. Nesilaikant šių taisyklių, gyvūnų agresijos ar lankytojų skundų atveju, šeimininkai privalo nedelsiant išvesdinti augintinius iš renginio teritorijos.

7. Renginyje fotografavimas ir filmavimas neribojamas (išskyrus atskirai pažymėtas vietas ar programos dalis), tačiau prašome gerbti lankytojų privatumą ir negadinti magiškų šventės akimirkų. SVARBU: visi MJR festivaliuose užfiksuoti ir viešai prieinami vaizdai rengėjų gali būti naudojami nekomerciniais tikslais be atskiro suderinimo su jų autoriais.

8. Rengėjai neatsako už galimus festivalio programos pasikeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, kurios nuo rengėjų nepriklauso.

 

– – – – – –

Kaip niekad neįprastomis laikmečio sąlygomis, naujų iššūkių akivaizdoje rengėjai linkę pasitikėti Mėnesio Juodaragio lankytojų sąmoningumu ir gera valia. 2021-ųjų metų Mėnuo Juodaragis rengiamas pirmiausia vardan bendruomeninio solidarumo, kurio tikimės iš kiekvieno renginio dalyvio.

Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis
el. paštu <bilietai@mjr.lt>, arba tel. +370 520 51727.
Festivalio svetainė – www.mjr.lt

 

Renginį MĖNUO JUODARAGIS XXI¾ organizuoja ir bilietus administruoja VŠĮ “Baltijos griaustinis” (į/k 124631480).