Taisyklės

FESTIVALIO „MĖNUO JUODARAGIS“ BILIETŲ
NUOSTATOS IR TAISYKLĖS

MJR 2017 BILIETAI

 1. MJR XX bilietas ir E-bilietas (toliau – bilietai) suteikia teisę į festivalio Mėnuo Juodaragis XX renginius 2017 m. rugpjūčio 24-27 dienomis Dūburio ežero saloje, Zarasų raj.
 2. Festivalio lankytojai MJR XX bilietus gali įsigyti tiek fizinius (spausdintus), tiek elektroninius (E-bilietus) – jų galiojimas yra vienodas.
 3. MJR bilieto kainą sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokestis ir aptarnavimo išlaidos.
 4. MJR bilietas nuskaitomas/žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui (Šeimos bilietas – vienai šeimai). Pastebėjus piktnaudžiavimą, nesąžiningi asmenys privalo palikti renginį be galimybės sugrįžti.
 5. Įsigytas MJR bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu. Iki 2017 m. birželio 1 d. pirkti išankstiniai MJR XX bilietai gali būti grąžinti iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. (imtinai) atskaitant aptarnavimo išlaidas – 10% nuo sumokėtos sumos. Bilietai grąžinami tik jų pirkimo vietoje (arba pirkimo būdu). Vėliau įsigyti MJR bilietai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu renginys neįvyksta – pagal organizatoriaus numatytą tvarką ir Lietuvos respublikos įstatymus.
 6. Įsigytą bilietą, kartu su festivalyje gauta kontroline apyranke, prašome saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys negalintys pateikti festivalio bilieto ir nepažeistos apyrankės, privalo nedelsiant palikti festivalio teritoriją.
 7. Pagrindinės bilietų naudojimo taisyklės taip pat yra pateiktos ant pačių bilietų. Jos gali papildyti šias MJR bilietų nuostatas ir visais atvejais yra vienodai galiojančios.

E-BILIETAI

 1. E-bilieto turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant A4 balto popieriaus lapo spalvotu arba nespalvotu spausdintuvu ir pateikti atvykęs į festivalį. Prie renginio įėjimo E-bilietas bus nuskaitomas ir jo turėtojui(-ams) užsegama unikali MJR apyrankė, kuri kartu su bilietu tampa lankytojo leidimu visam renginio laikui.
 2. Prie festivalio įėjimo taip pat suteikiama galimybė MJR E-bilietus pateikti telefonu ar kitu mobiliu įrenginiu. Šiuo atveju pirkėjui būtina telefone/įrenginyje išsaugoti originalų bilieto PDF failą. Už deramą E-bilieto atvaizdavimą ir prieinamumą tikrinimui bei telefono/įrenginio veikimą atsakingas bilieto pateikėjas.
 3. Kiekvienas MJR E-bilietas turi unikalų QR kodą, kuris neturi būti pažeistas.
 4. E-bilietą griežtai draudžiama kopijuoti. Bilieto (ir kodo) atvaizdai neturi būti viešinami. Tik bilieto turėtojas yra atsakingas už tai, kad juo nepasinaudotų kiti asmenys. E-bilieto dublikato ir bandymo pakartotinai panaudoti atveju, jis tampa negaliojantis.
 5. E-bilietas galioja (priimamas) tik tuo atveju, jeigu pateikiamas jis pats, t.y. jis negali būti pakeistas pateikiant apmokėjimo duomenis, kitus pirkimo įrodymus ar pasakojimus.
 6. Atspausdintą E-bilietą (ar originalų PDF failą) būtina išsaugoti iki renginio pabaigos.

ŠEIMOS BILIETAI

 1. MJR Šeimos bilietas / E-bilietas (toliau – Šeimos bilietas) skirtas paskatinti tas jaunas šeimas, kurios pasiryžusios į festivalį atvykti kartu su savo mažamečiais vaikais. Šeimos bilietu gali pasinaudoti viena šeima – abu tėvai, atvykę kartu su vienu arba keliais savo vaikais iki 12 (dvylikos) metų amžiaus (imtinai).
 2. MJR Šeimos bilietas neapima kitų galimų šeimos ryšių ar pavidalų, taip pat nepretenduoja į bendratinį šeimos sąvokos apibrėžimą.
 3. Kartu su Šeimos bilietu būtina pateikti tėvystę rodančius dokumentus – vaikų gimimo liudijimus (arba jų kopijas), arba globos dokumentus, bei abiejų tėvų asmens dokumentus.
 4. Pateikiant Šeimos bilietą prie festivalio įėjimo turi dalyvauti visi šeimos nariai kartu. Jeigu pateikiant bilietą neatvykęs vienas iš tėvų, sumokėta už bilietą suma nekeičiama, neskaidoma ir dalinai negrąžinama.
 5. Jeigu tėvystės (ar globos) dokumentai nepateikiami, arba dėl susiklosčiusių aplinkybių tėvai atvyksta į renginį be vaikų, Šeimos bilieto suteikta nuolaida tampa negaliojanti – tuomet mokama priemoka, prilyginanti sumą įprastai dviejų asmenų bilietų kainai renginio dieną.
 6. Viso renginio metu tėvai yra pilnai atsakingi už savo vaikus. Prašome juos atsakingai prižiūrėti.
 7. MJR Šeimos bilietą kartu su visomis festivalyje gautomis kontrolinėmis apyrankėmis būtina išsaugoti iki festivalio pabaigos.

BILIETAI SU MJR APYRANKĖMIS

 1. Bilietas su MJR apyranke suteikia simbolinę nuolaidą ištikimiausiems festivalio lankytojams, nešiojantiems medžiagines MJR apyrankes nuo praėjusių MJR festivalių. Apyrankė turi būti nė karto nenuimta nuo riešo. Bilietą festivalyje pateikiantis gentainis taip pat privalo būti su nešiojama MJR apyranke. Kitu atveju taikoma priemoka, prilyginanti sumą pilnai bilieto kainai, jo įsigijimo laikotarpiu. Šiuos bilietus galima įsigyti tik asmeniškai atvykus į MJR atstovybę – („Ragainė“ Skapo g.3, Vilnius).
 2. Gentainiai, kurie tebenešioja 5 (penkias) medžiagines praėjusių MJR festivalių apyrankes, jas gali iškeisti į vieną nemokamą MJR bilietą (kvietimą). Visos apyrankės turi būti nė karto nenuimtos nuo riešo – kilus dėl to abejonėms, rengėjas pasilieka pilną teisę bilieto nesuteikti, beigi nesąžiningus asmenis sugėdinti. Visos iškeičiamos apyrankės nukerpamos ir pasilieka rengėjui. Pasinaudoti šia galimybe galima tik asmeniškai atvykus į MJR atstovybę – („Ragainė“, Skapo g.3, Vilnius) iš anksto suderintu laiku.

KITI MJR BILIETAI IR NUOLAIDOS

 1. Vaikams iki 9 m. (imtinai) įėjimas į festivalį nemokamas.
 2. Specialūs MJR bilietai su nuolaidomis skirti įvairioms amžiaus ir socialinėms žmonių grupėms. Šie bilietai galioja visas festivalio renginių dienas, jų kaina nepriklauso nuo asmens buvimo festivalyje laiko. Įsigyjant bilietus bei pateikiant juos patikrai būtini nuolaidas pagrindžiantys ir galiojantys asmens dokumentai. Nepateikus tinkamų dokumentų specialus MJR bilietas tampa negaliojantis, jo turėtojas į festivalį nepatenka.
  • Jaunajai kartai (iki 14 metų imtinai) – pateikiamas amžių rodantis asmens dokumentas. Įsigyjant bilietus ir festivalio metu jaunuolius iki 14 m. turi lydėti suaugę asmenys.
   Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.
  • Senoliams – pateikiamas pensininko pažymėjimas.
   Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.
  • Neįgaliesiems – pateikiamas neįgalumo pažymėjimas.
   Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.
  • Zarasų rajono gyventojams – būtina pateikti dokumentą, rodantį dabarties gyvenamąją vietą Zarasų mieste ar rajone – pasą su gyvenamosios vietos registracijos įrašu, arba registracijos, darbuotojo ar mokymo įstaigos pažymą. Šių bilietų kiekis ribotas. Jie įsigyjami tik iš anksto (iki pirmosios festivalio dienos) Turizmo informacijos centre (Sėlių a. 1) Zarasuose (taikomas aptarnavimo mokestis).
  • Zarasų rajono moksleiviams – būtina pateikti galiojantį mokinio pažymėjimą, išduotą Zarasų rajono mokymo įstaigos einamaisiais metais.
   Bilietai įsigyjami tik prie festivalio įėjimo.
 3. Speciali MJR bilieto kaina taikoma Dviračių žygio dalyviams, savo pajėgomis atmynusiems iki festivalio vietos ir įveikusiems per 100 km. Pasinaudoti nuolaida gali tik užsiregistravę MJR dviračių žygio dalyviai (registracijos informacija skelbiama renginio interneto svetainėje). Bilietai įsigyjami atvykus prie festivalio įėjimo. Dviratininkai, kurie jau įsigiję išankstinius pilnos kainos MJR bilietus, atmynę prie festivalio vartų gali atgauti atitinkamą sumokėtų pinigų dalį.

BENDROSIOS MJR FESTIVALIO TAISYKLĖS

 1. Įsigydamas MJR bilietą jo turėtojas įsipareigoja laikytis bendrųjų MJR festivalio principų bei lankymosi viešuose renginiuose taisyklių, vadovautis sąmoningumu ir gera valia.
 2. Į festivalio teritoriją DRAUDŽIAMA įsinešti bet kokius alkoholinius gėrimus, kvaišalus, taip pat ginklus ar kitus pavojų aplinkiniams keliančius daiktus. Akivaizdžiai girti, apkvaitę, piktavaliai ir agresyvūs asmenys yra nepageidaujami ir privalo palikti renginio teritoriją.
 3. Festivalyje negalima jokia politinė propaganda, agitacija ar simbolių demonstravimas, nesuderinta su organizatoriais.
 4. Festivalis vyksta nuostabioje ir gamtiškai jautrioje vietoje, kiekvienas festivalio lankytojas privalo būti apdairus ir ją tausoti – neskinti ir nežaloti augalų, neteršti aplinkos, nepalikti numestos nė vienos šiukšlės, nė vienos nuorūkos! Išvykdami pasiimkite viską, ką atsivežėte. Mylėkime Gamtą ir gerbkime vieni kitus!
 5. Festivalyje leidžiama turėti augintinius (šunis ir kitus naminius gyvūnus), tačiau jų šeimininkai privalo juos prižiūrėti labai griežtai ir atsakingai. Gyvūnai neturi kelti jokio pavojaus ar nepatogumų kitiems renginio lankytojams, šunys negali būti palaidi, privalo turėti antsnukius, neleistinas jų maudymas bendrose maudyklose. Savininkai privalo pilnai surinkti visas gyvūnų paliekamas pasekmes. Nesilaikant šių taisyklių, gyvūnų agresijos ar festivalio lankytojų skundų atveju, šeimininkai privalės nedelsiant išvesdinti augintinius iš renginio teritorijos.
 6. Festivalyje fotografavimas ir filmavimas neribojamas (išskyrus atskirai pažymėtas vietas ar programos dalis), tačiau prašome gerbti lankytojų privatumą ir nepakartojamų šventės akimirkų magiją. SVARBU: visi MJR festivalyje užfiksuoti ir viešai paskelbti vaizdai organizatorių gali būti skelbiami nekomerciniais tikslais be atskiro suderinimo su nuotraukų autoriais.
 7. Rengėjai neatsako už galimus festivalio programos pakeitimus, jeigu tai įvyktų dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, kurios nuo organizatorių nepriklauso.

Pasitikime MJR lankytojų sąmoningumu ir gera valia.
Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis
el. paštu bilietai@mjr.lt, arba tel. +370 700 77874.

Festivalį MJR organizuoja ir šį bilietą administruoja VŠĮ „Baltijos griaustinis“.
Mus aplankyti galite baltiškos muzikos leidyklos „Dangus“ krautuvėlėje „Ragainė“ Vilniuje – Skapo g. 3

Festivalio MJR svetainė – www.mjr.lt